דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

מצופפים שורות

כחלק מדיון רחב על צרכי התכנון של מדינת ישראל לטווח הארוך הנגזרים ממגמת הגידול הדמוגרפי המהיר של אוכלוסיית ישראל, מכין מינהל התכנון במשרד הפנים תכנית ארצית להגדלת צפיפות הבניה למגורים במדינת ישראל. במסגרת תכנית זאת נערך ביום חמישי האחרון, 20.08, דיון רחב בו השתתפו נציגי משרדי השיכון והחקלאות, תנועות ההתיישבות, ראשי ומהנדסי מועצות אזוריות ונציגי מינהל התכנון ומחוזותיו
לוגו תנועה

הדיון עסק בנושא הגדלת הצפיפות בבנייה למגורים במרחב הכפרי, ונערך לאחר שנציגי תנועות ההתיישבות סירבו להשתתף בדיון שנערך שבוע קודם לכם, בו נכרך הדיון במרחב הכפרי כ"סרח עודף" לדיון העיקרי, שעסק במרחב העירוני, בשל הדרת נציגי המגזר מהכנת התכנית. חמור מכך, עמדתו של מינהל התכנון שהוצגה לקראת הפגישה, דרשה כי הישובים הכפריים יעברו לבניה למגורים בצפיפויות עירוניות של בין 6 ל – 12 יחידות לדונם, ואף לצפיפות עירונית מלאה באותם ישובים הנמצאים סמוך לערים.

לקראת הדיון שנערך השבוע, נערכו הכנות והתייעצויות שכללו את מרכז המועצות האזוריות, המינהל לבניה כפרית במשרד השיכון, הרשות לתכנון במשרד החקלאות ותנועות ההתיישבות, מתוך מטרה להגיע לעמדה משותפת.

בעקבות דיון זה, הוכן מסמך עמדה משותף, אשר אינו פוסל ואף מקבל את הצורך להגדלה מסויימת של  צפיפות הבניה גם במגזר הכפרי, אולם דורש כי משימה זו תערך באופן שיתאים לכל צורות ההתיישבות, לכל קהילה בהתאם לזהותה, צרכיה ואופיה, ומבלי להכניס את הישובים לסד טכני שרירותי. בנייר המשותף גם הוצעה  צפיפות מדורגת גם בין אזורי העדיפות השונים, עם צפיפות נמוכה בפריפריה וגבוהה יותר במרכז, וכן התניית הצפיפות באפשרות לקיים מגוון סוגי יחידות דיור בכל ישוב, לרבות דיור בר השגה.

בדיון השתתפו מטעם התנועה הקיבוצית המזכ"ל, ניר מאיר, ראש המחלקה המשפטית, ד"ר עו"ד מיכי דרורי, ראש אגף כלכלה, רו"ח דגן לוין, ודגן יראל ורפי עשת ממחלקת קרקעות ובנייה. במהלך הדיון, הבהיר ניר מאיר כי התכנית המקורית שהציג מינהל התכנון מתייחסת אל המגזר הכפרי כאל "חלקי חילוף" לצרכי המגזר העירוני: "זו תכנית כוללנית ויומרנית שאינה יורדת לצרכינו הייחודיים כישובים כפריים וכקיבוצים, מתעלמת מן המאפיינים והצרכים השונים בין מרכז לפריפריה, והיא לוקה ביוהרה". כמו כן, ביקש כי תיערך הידברות עם הגופים המוסמכים במגזר הכפרי בכדי להגיע לתכנית מוסכמת. בדיון נשמעו דעות אוהדות רבות לצרכי הישובים הכפריים, לרבות מצד גורמים רבים מהמחוזות של מינהל התכנון.

ד"ר עו"ד מיכי דרורי חידד והדגיש כי כי הדיון בפתרון צריך להתרכז בצורך בשימור ויצירה של מגוון פתרונות דיור בקיבוצים, חלקם בדיור בר-השגה, על בסיס איזון בין גודל הדירות, צפיפותן ומספרן, כך שיאפשר קיום קהילה חיה וצומחת של צעירים, משפחות ובני הגיל השלישי, וכן קבוצות זמניות כמקובל בקיבוצים (מתנדבים, חיילים בודדים וכו') כל אוכלוסיה וצורת המגורים המתאימה לה.

בסיום הדיון, סוכם כי יוקמו צוותי עבודה משותפים לגיבוש הצעות מפורטות.

דגן לוין: "לצד האיום הכרוך בציפוף יתר של הבנייה בקיבוצים, אנו רואים בדיון גם הזדמנות להצגת הזהות הייחודיות  של המרחב הקיבוצי,ונעשה את המיטב על מנת שזהות זו תמצא מענה במסגרות התכנון הארציות המחוזיות והמקומית."

הוספת תגובה חדשה