דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הוספת תגובה חדשה

שיוך
אבי לפידות. קיבוץ צרעה
ניתן לשייך, כבטחון כלכלי הניתן להורשה, לפי פקודת האגודות השיתופיות גם מניות בקרן מילואים ייעודית. קרן כזאת, לפי הפקודה, אינה חלק ממאזן הקיבוץ והיא מורשת.
את חלוקת/צבירת המניות וערכן ניתן לבצע בהתאם לוותק החבר וכללים נוספים פרטניים.
בכך נמנע מתשלום מיליונים לקיבוץ ( במיוחד אם אינו באזורי עדיפות לאומית). הסכומים יצטברו בקרן המילואים לטובת חברי הקיבוץ ויורשיהם בלבד..
זה יקנה את הביטחון לחבר ויורשיו לא פחות מאשר שיוך הבתים.
הצעתי זאת בעבר אצלנו אבל התקבלה חלופת האגודה.
אם רמ"י יפסול אותה לחלוטין, כפי שהוא מתכוון לעשות - רצוי לחזור להצעת המניות לפי פקודת האגודות השיתופיות, כאמור לעיל.
אבי לפידות
הצעתי זאת בעבר גם אצלנו, א

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.