Skip to main content
fw_before_content
content

סניף איל"ן בתנועה הקיבוצית

עמותת איל"ן, ובכלל זה איל"ן- סניף התנועה הקיבוצית, מסייעת לילדים (או כאלה שנרשמו לסניף לפני גיל 18), נפגעי שלד עצב ושריר, ילדים המתקשים בתנועה ותנוחה. ילדים עם ליקוי מולד או נרכש בתפקוד מערכת העצבים חוט השדרה השרירים או השלד.

הסיוע ינתן לכל מי שעונה לקריטריונים הנ"ל וכתובתו הקבועה בקיבוץ.

 אנו כפופים לתקנון איל"ן הארצי ועובדים עימם בשיתוף פעולה מלא.

אנו נעזרים בהם בידע הרב ובנסיון שצברו, בעזרה וביעוץ.  עם זאת התיקים האישיים של ילדי איל"ן בקיבוצים נמצאים אצלנו וכל המידע בהם נמצא בסניף בלבד, ונשמר בדיסקרטיות מלאה.

תחומי הסיוע לסניף איל"ן הקיבוצי:

סיוע ברכישת ציוד ועזרים רפואיים (כסאות גלגלים, הליכונים וכו') כהשלמה לעזרה הכספית שניתנת על פי חוק ממשרד הבריאות הרווחה וכו'.

סיוע בטיפולים פארא רפואיים (הידרותרפיה, פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק, רכיבה טיפולית וכו').

סיוע בשיעורי עזר והעשרה.

סיוע ברכישת עזרי לימוד ומחשב.

סיוע באחזקת ילדים במוסדות איל"ן: גני ילדים, בתי ספר, מפעלים מוגנים, מעונות וכו'.

סיוע בפעולות ספורט וחברה וכל פעילות חברתית המסייעת בשילוב חברתי.

המקורות לסיוע הם מכספי התרומות המגיעות לארגון הארצי  וכן מתרומות ייחודיות שאנו מקבלים מהקיבוצים.

סניף איל"ן של התנועה הקיבוצית משתתף ביום ההתרמה הארצי של הארגון – "מצעד הפרוטות". ההתרמה נעשית באמצעות ילדי בתי הספר, לאחר יום הדרכה עשיר שבו ניתנת לנו הזדמנות לשוחח עם בני הנוער על מגוון הנושאים הקשורים  לילדים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. בשיחות  ניתן דגש להתייחסות לשונה ולנזקק בחברה, לתרומה לקהילה ולערבות הדדית.

 בסניף איל"ן של התנועה הקיבוצית רשומים כ-300 מוטבים.

לבירור זכאות ולמתן תרומות ניתן לפנות לעדי רמות המנהלת את סניף אילן בתנועה הקיבוצית adiramot@tkz.co.il או למזכירות אגף חברה וקהילה בתנועה 036925245

לעדכונים ומסמכים חשובים במחלקה:
גילוי דעת רשם האגודות השיתופיות בנושא ועדת צרכים מיוחדים בקיבוץ מתחדש

חדשות אחרונות